فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

 

نهایی1

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزاراست که البته این دو گرایش در مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با یکدیگرندارند.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزاراست که البته این دو گرایش در مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با یکدیگرندارند.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزاراست که البته این دو گرایش در مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با یکدیگرندارند.

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

رادیولوژی از دو كلمه رادیو Radio به معنی موج تابش یا اشعه ولوژی یا لوگوس Logus یعنی بیان تشكیل شده است یعنی مطالبی كه از زبان اشعه بیان می‌شود كه عبارت از تصویری می‌باشد كه با اشعه ایكس تهیه می‌گردد.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 

 

رادیولوژی از دو كلمه رادیو Radio به معنی موج تابش یا اشعه ولوژی یا لوگوس Logus یعنی بیان تشكیل شده است یعنی مطالبی كه از زبان اشعه بیان می‌شود كه عبارت از تصویری می‌باشد كه با اشعه ایكس تهیه می‌گردد.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

رادیولوژی از دو كلمه رادیو Radio به معنی موج تابش یا اشعه ولوژی یا لوگوس Logus یعنی بیان تشكیل شده است یعنی مطالبی كه از زبان اشعه بیان می‌شود كه عبارت از تصویری می‌باشد كه با اشعه ایكس تهیه می‌گردد.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

رادیولوژی از دو كلمه رادیو Radio به معنی موج تابش یا اشعه ولوژی یا لوگوس Logus یعنی بیان تشكیل شده است یعنی مطالبی كه از زبان اشعه بیان می‌شود كه عبارت از تصویری می‌باشد كه با اشعه ایكس تهیه می‌گردد.

 

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ابتدا توضیح درباره رشته شنوایی شناسی میدهیم تا ببینید علاقه ای به تحصیل در این رشته دارید یا نه

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته شنوایی شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

ابتدا توضیح درباره رشته شنوایی شناسی میدهیم تا ببینید علاقه ای به تحصیل در این رشته دارید یا نه

شنوایی شناسی  چیست و چه  کاربردی دارد؟

لذتی که بسیاری از شنوایی شناسان با آن آشنا هستند.تجویز سمعک مناسب به ناشنوایان و کم شنوایان و ارائه آموزش های لازم برای چگونگی استفاده از آن، این تنها یکی از زمینه های فعالیت متخصص شنوایی شناسی است.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

ابتدا توضیح درباره رشته شنوایی شناسی میدهیم تا ببینید علاقه ای به تحصیل در این رشته دارید یا نه

 

شنوایی شناسی  چیست و چه  کاربردی دارد؟

لذتی که بسیاری از شنوایی شناسان با آن آشنا هستند.تجویز سمعک مناسب به ناشنوایان و کم شنوایان و ارائه آموزش های لازم برای چگونگی استفاده از آن، این تنها یکی از زمینه های فعالیت متخصص شنوایی شناسی است.