فیلم های آموزشی خواجه نصیر

لیست دانشگاه های پیام نور یزد

نظام آموزشی

نظام آموزشی دانشگاه پیام نور، نظامی مبتنی بر دانشجو، محتوی و آزمون هماهنگ و متحد در سراسر کشور است. دانشجویان براساس منابع اعلام شده برای هر درس در هر رشته پس از مطالعه فردی و رفع اشکال گروهی توسط اساتید محترم ضمن بهره‌ مندی از رسانه‌های کمک آموزشی در آزمونی هماهنگ در کلیه مراکز دانشگاه پیام نور شرکت کرده و یافته‌ های علمی خود را مورد سنجش قرار می‌دهند.

لیست دانشگاه های پیام نور گرگان

نظام آموزشی

نظام آموزشی دانشگاه پیام نور، نظامی مبتنی بر دانشجو، محتوی و آزمون هماهنگ و متحد در سراسر کشور است. دانشجویان براساس منابع اعلام شده برای هر درس در هر رشته پس از مطالعه فردی و رفع اشکال گروهی توسط اساتید محترم ضمن بهره‌ مندی از رسانه‌های کمک آموزشی در آزمونی هماهنگ در کلیه مراکز دانشگاه پیام نور شرکت کرده و یافته‌ های علمی خود را مورد سنجش قرار می‌دهند.

همه چیز در مورد پیام نور و هر آنچه دانشجویان در مورد پیام نور باید بدانند!

لیست دانشگاه های پیام نور ساری

نظام آموزشی

نظام آموزشی دانشگاه پیام نور، نظامی مبتنی بر دانشجو، محتوی و آزمون هماهنگ و متحد در سراسر کشور است. دانشجویان براساس منابع اعلام شده برای هر درس در هر رشته پس از مطالعه فردی و رفع اشکال گروهی توسط اساتید محترم ضمن بهره‌ مندی از رسانه‌های کمک آموزشی در آزمونی هماهنگ در کلیه مراکز دانشگاه پیام نور شرکت کرده و یافته‌ های علمی خود را مورد سنجش قرار می‌دهند.

همه چیز در مورد پیام نور و هر آنچه دانشجویان در مورد پیام نور باید بدانند!

لیست دانشگاه های بدون کنکور سمنان

ورود بدون آزمون به دانشگاه باعث شد عده زیادی که از کنکور سراسری می ترسیدند و یا اینکه از دروس دبیرستان فاصله زیادی گرفته بودند و حوصله کنکور را نداشتند بدون هیچ آزمونی و حتی بدون اینکه معدل دبیرستانشان را ملاک قرار دهند وارد دانشگاه شوند و از مزایای تحصیل بدون آزمون در دانشگاه بهره مند شوند.

لیست دانشگاه های بدون کنکور چهارمحال بختیاری

ورود بدون آزمون به دانشگاه باعث شد عده زیادی که از کنکور سراسری می ترسیدند و یا اینکه از دروس دبیرستان فاصله زیادی گرفته بودند و حوصله کنکور را نداشتند بدون هیچ آزمونی و حتی بدون اینکه معدل دبیرستانشان را ملاک قرار دهند وارد دانشگاه شوند و از مزایای تحصیل بدون آزمون در دانشگاه بهره مند شوند.

لیست دانشگاه های بدون کنکور سیستان بلوچستان

ورود بدون آزمون به دانشگاه باعث شد عده زیادی که از کنکور سراسری می ترسیدند و یا اینکه از دروس دبیرستان فاصله زیادی گرفته بودند و حوصله کنکور را نداشتند بدون هیچ آزمونی و حتی بدون اینکه معدل دبیرستانشان را ملاک قرار دهند وارد دانشگاه شوند و از مزایای تحصیل بدون آزمون در دانشگاه بهره مند شوند.

 

 

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی نائین 95 - 96

 

 

 

 

زمان پذیرش دانشگاه علمی کاربردی 95 - 96

 

 

 

 

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهاباد 95 - 96

 

 

 

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی خلخال 95 - 96

 

 

ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)