فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

جهت مشاوره تخصصی دانشگاه آزاد کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره 99225595 تماس بگیرید.


تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )

 

 

 

 شاید برای شما انتخاب رشته دانشگاه آزاد اولین اولویت نباشد ولی برای اگر رتبه شما برای قبولی در دانشگاه سراسری کافی نباشد یا بخواهید هرطور شده در شهر خودتان بمانید آنوقت است که انتخاب رشته دانشگاه آزاد اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

دانشگاه آزاد اسلامی سامانه‌ای دانشگاهی در ایران و خارج از ایران است و از بزرگ‌ ترین مراکز آموزشی در ایران است که کار خود را در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱آغاز کرد.

 

نظام آموزشی دانشگاه آزاد

 

 آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است.

در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.

تعریف واحد درسی

 یک واحد درسی نظری ،مقداری درسی است که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت ،کارگاهی 48 ساعت و عملیات  صحرایی 64 ساعت می باشد.

تبصره- اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی بر اساس مدت تعیین شده در سر فصل مصوی و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

 

سال تحصیلی

 هر سال تحصیلی مرکب ار دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره- مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

 

  یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی در 6 هفته(16 جلسه) تدریس می شود، به همین نحو مجموع ساعات یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.

 

تبصره- در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد ذی ربط و تصویب سازمان مرکزی دانشگاه، می توان یک واحد درسی را در مدتی کوتاه تر از 16 هفته تدریس نمود.مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود.

 

تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 

 

تعداد واحد های درسی لازم  برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته تحصیلی بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه های ذی ربط تعیین می گردد.

 

تبصره- در مورد برنامه های آموزشی که تا کنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است،برنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه،ملاک عمل خواهد بود.

 

   تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.

 

تبصره 1-در نیمسال هایی که دانشجو  به دلیل رعایت پیشنیازها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حداقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلامانع بوده لکن آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از 12 گردد مشروطی به حساب نمی آید.نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می شود.

 

تبصره 2- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد،حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

 

تبصره 3- چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی،نیمسال آخر تحصیل دانشجو بوده و 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

 

تبصره 4- چنانچه در ترم آخر تحصیلی،دانشجو فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را(حداکثر به تعداد 4 واحد)در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مفاد تبصره 2 این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان به صورت معرفی به استاد بگذراند.

 

تبصره 5-دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او 17 یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحد هایی که دانشجو انتخاب نموده  و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام  آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی انتخاب نماید.

 

 

حضور و غیاب دانشجو

 حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی،نظری-عملی و کار آموزی و کارورزی و دیگر فعالیت های آموزشی الزامی است.

 

غیبت غیر موجه: دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری،عملی یا نظری-عملی ، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن درس خواهد شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

 

 غیبت موجه : دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری،عملی یا نظری-عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود..

تبصره 1- در صورت استفاده از ماده 31و32 رعایت حداقل واحد(حسب نظام آموزشی )در نیمسال لازم نیست.اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو  محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 این آیین نامه مشروط به حساب می آید.

 

تبصره 2- حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیبت غیر موجه موضوع ماده 31 و ماده 32 موجب باز پرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت یا متغیر نخواهد بود.

 

تبصره 3- در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند،دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود..

  غیبت تا حد مجاز(اعم از موجه و غیر موجه)دانشجو را ار انجام تکالیف درسی،آزمایشگاهی و عملیات مریوط معاف نمی کند.

 میزان غیبت ها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود محاسبه می گردد.

 

 

حداقل نمره قبولی 

حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10(استثناً درس آشنایی با قرآن کریم 12) می باشد.دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

تبصره 1- اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شد،به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب ،درس دیگری را انتخاب نماید.

 

تبصره 2- برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تأثیر داده می شود وچنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.

 

تبصره 3- برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سر فصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است،چنانچه دانشجو  به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد.در صورتی که در یک قسمت درس نمره کمتر از 10 احراز شده باشد اما میانگین آنها 10 یا بالاتر  گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود.اما چنانچه میانگین آنها کمتر از 10 باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس را مجدداً بگذراند.

 

تبصره 4- نمرات اعلام شده بر اساس رأی کمیته های انضباطی غیر قابل حذف است و مشمول تبصره های 2 و 3 این ماده نخواهد شد(نمره تعیین شده در رأی کمیته های انضباطی برای دو قسمت عملی-نظری درس منظور می گردد.)

 

براساس رتبه‌بندی ۲۰۱۴ مؤسسه سایماگو که براساس اطلاعات سایت علمی اسکوپوس رتبه‌بندی صورت گرفته است، رتبهٔ علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است

نام واحد دانشگاهیرتبه در جهانرتبه در ایرانرتبه در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
علوم و تحقیقات ۶۳۸ ۷ ۱
تهران جنوب ۲۱۹۰ ۳۹ ۲
کرج ۲۲۲۰ ۴۰ ۳
تبریز ۲۲۲۰ ۴۱ ۴
مشهد ۲۲۵۲ ۴۴ ۵
قزوین ۲۳۶۸ ۵۰ ۶
تهران شمال ۲۴۹۹ ۵۴ ۷
اراک ۲۵۳۳ ۵۷ ۸
تهران مرکز ۲۵۶۰ ۵۸ ۹
نجف‌آباد ۲۵۶۲ ۵۹ ۱۰
شهر ری ۲۶۸۴ ۷۲ ۱۱
ساوه ۲۶۸۸ ۷۳ ۱۲
اردبیل ۲۷۱۳ ۷۵ ۱۳
اصفهان (خوراسگان) ۲۷۳۸ ۷۸ ۱۴
قائم شهر ۲۷۷۷ ۸۰ ۱۵
یزد ۲۸۲۵ ۸۵ ۱۶
لاهیجان ۲۸۵۵ ۸۸ ۱۷
ورامین ۲۸۵۶ ۸۹ ۱۸
مرودشت ۲۸۵۹ ۹۰ ۱۹
علوم تحقیقات آیت‌الله آملی (در حال حاضر با واحد آیت‌الله آملی تجمیع شده است) ۲۸۷۱ ۹۱ ۲۰
شهرکرد ۲۸۷۴ ۹۲ ۲۱
زنجان ۲۸۷۶ ۹۳ ۲۲
کرمانشاه ۲۸۷۷ ۹۴ ۲۳
شهرضا ۲۸۷۸ ۹۵ ۲۴
اسلامشهر ۲۸۸۱ ۹۶ ۲۵
تاکستان ۲۸۸۹ ۹۷ ۲۶
شیراز ۲۸۹۱ ۹۸ ۲۷
ساری ۲۸۹۲ ۹۹ ۲۸
شاهرود ۲۸۹۶ ۱۰۱ ۲۹
اهر ۲۹۰۰ ۱۰۲ ۳۰

 

دانشگاه ازاد اسلامی در 6 مقطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپبوسته، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می گیرد.

طبق آماری که دانشگاه آزاد منتشر کرده است حداقل 95 درصد رشته محل های دانشگاه آزاد بدون کنکور است. یعنی غیر از رشته های پزشکی و پیراپزشکی همه رشته های دیگر دانشگاه آزاد در مقاطع غیر از کارشناسی ارشد و دکتری بدون کنکور است. تنها رشته های با کنکور دانشگاه آزاد رشته های پزشکی و پیراپزشکی، رشته های کارشناسی ارشد و دکتری است.

لازم به ذکر است مدارک دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید ادارات و ارگان های ایران است و همچنین کلاس های این دانشگاه در طول سال برگزار میگردد

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رشته ها و دانشکده ها ، بررسی احتمال قبولی خود ،اطلاع از نحوه تحصیل در دانشگاه آزاد وهمچنین شرایط وآدرس دانشگاه میتوانید با مشاوران مجرب ما در سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

نوشتن سوالات


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)