فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

 

نهایی1

لیست رشته های دانشگاه علمیکاربردیآذربایجان شرقی 95 - 96

 

 

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی 95 - 96

 

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی سیستان بلوچستان 95 - 96

 

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی فارس 95 - 96

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی گلستان 95 - 96

 

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی در دوره های کاردانی حرفه ای و کاردانی فنی:

شرایط پذیرش دانشجو علمی کاربردی، دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی، دارندگان دیپلم کامل متوسطه در رشته های ریاضی-فیزیک، علوم تجربی ، علوم انسانی، فنی حرفه ای و کاردانش می باشد.

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی کرمان  95 - 96

 

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی کهکیلویه و بویراحمد 95 - 96

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی در دوره های کاردانی حرفه ای و کاردانی فنی:

شرایط پذیرش دانشجو علمی کاربردی، دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی، دارندگان دیپلم کامل متوسطه در رشته های ریاضی-فیزیک، علوم تجربی ، علوم انسانی، فنی حرفه ای و کاردانش می باشد.

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی اردبیل 95 - 96

 

 

 

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی البرز 95 - 96

 

 

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی در دوره های کاردانی حرفه ای و کاردانی فنی:

شرایط پذیرش دانشجو علمی و کاربردی، دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی، دارندگان دیپلم کامل متوسطه در رشته های ریاضی-فیزیک، علوم تجربی ، علوم انسانی، فنی حرفه ای و کاردانش می باشد.

دارندگان دبپلم متوسطه رشته های ریاضی  فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی ندارند.

 

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی | لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی اصفهان 95 - 96