فیلم های آموزشی خواجه نصیر

آزمون نظام مهندسی برای فارغ التحصیلان رشته های مهندسی معماری ، مهندسی عمران ، تاسیسات مکانیک ، تاسیسات برق ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک میباشد. بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته های تحصیلی اطلاعی از این آزمون ندارند. ما در این مقاله میخواهیم زمان (تاریخ) ثبت نام و برگزاری آزمون نظام مهندسی 97 - 97 و شرایط ثبت نام آزمون نظام مهندسی 97 را توضیح دهیم.

 

 

اکنون که چیزی به آزمون نظام مهندسی نمانده میخواهیم در رابطه با زمان (تاریخ) ثبت نام آزمون نظام مهندسی 97 - 98 ، منابع آزمون نظام مهندسی و ثبت نام آزمون نظام مهندسی صحبت کنیم .آزمون نظام مهندسی در رشته های ( عمران -معماری - شهرسازی - مکانیک - مهندسی برق - ترافیک ) برگزار میشود. از آنجایی که به رشته های شهرسازی ، مهندسی مکانیک و مهندس برق فقط نظارت و اجرا تعلق میگیرد ،لازم است در رابطه با این آزمون توضیحاتی بدهیم.جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نظارت ، اجرا و.. میتوانید با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید تا مشاوران ما شما عزیزان را در این زمینه راهنمایی و در صورت نیاز شمارا در آزمون نظام مهندسی ثبت نام کنند.
آزمون نظام مهندسی به صورت open book است و برای قبولی در این آزمون حداقل باید 50 درصد پاسخ درست داده باشید.
سوالات در آزمون نظام مهندسی به سه دسته عمومی ، تخصصی و اجرایی تقسیم میشود.

 

 

داوطلبان مي‌توانند درصورت اعتراض به سوال‌ها و پاسخنامه‌های آزمون نظام مهندسی، در صورتی که سوالاتی در زمینه نحوه اعتراض به آزمون نظام مهندسی دارید و یا هر سوالی در زمینه آزمون نظام مهندسی میتوانید با کارشناسان صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
 
 اعلام تلفنی نحوه اعتراض به نتیجه آزمون نظام مهندسی مهر 97
 تماس با موبایل همراه اول:
 99225595
تماس با تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره:
 9099071611  
 
شرایط ارسال مدارک اعتراض به نتایج آزمون
– شرکت کنندگان محترم فایل اعتراض نمونه را به pdf تبدیل و سپس ارسال نمایید.
– چنانچه به چند سؤال اعتراض داشتید آن را صرفاً در قالب یک فایل pdf ارسال نمایید و برای هر سوال یک ایمیل جداگانه ارسال نکنید.
– اسم فایل pdf را با شماره موبایل خود نامگذاری نمایید.
شركت‌كنندگان محترم توجه داشته باشند كه از ارسال درخواست‌هاي تكراري جداً اجتناب نمايند. طبق روال معمول آزمون‌ها، سوال هایی که حتی یک نفر معترض داشته باشند نیز مورد بررسی قرار می گیرند و درصورت صحت اعتراض موارد در پاسخنامه كليه شركت‌كنندگان حسب مورد لحاظ خواهد شد.
بديهي است با توجه به دقت در بررسي اعتراضات، نتايج اعلام شده پس از بررسي درخواست‌ها قطعي خواهد بود و متقاضياني كه موفق به اخذ حدنصاب قبولي نشده‌اند مي‌توانند در آزمون‌هاي آتي شركت نمايند.
 
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮﻧﻬﺎ را ﮐﺴﺐ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ میتوانند:
 
همانطور که میدانید ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻣﮑﺮری ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، نتایج اعلام شده فاقد هر گونه مشکل میباشد. اما چنانچه داوطلبی میخواهد به نتیجه آزمون خود اعتراض بزند میبایست به صورت کتبی و با ذکر دقیق مشخصات ( ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﯽ، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ، رﺷﺘﻪ آزﻣﻮن، آدرس دﻗﯿﻖ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 97/۱۰/۱۰از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾد، 
 

 

 

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی 98 - 98

 

 

 

 

 

به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفند ماه 97 مي‌رساند، لينك دريافت كارت شناسايي ورود به جلسه آزمون اسفند ماه 97 در سامانه ثبت نام آزمون‌ها فعال شده است.

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت درآزمونهای ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ماه 97 می‌رساند:

 

 

تاریخ آزمون نظام مهندسی 97

 

 

  

 

 

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی 97 

 

کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی97

 

 

در این مقاله میخواهیم در رابطه با منابع آزمون نظام مهندسی همچنین کلیت آزمون نظام مهندسی صحبت کنیم .آزمون نظام مهندسی در رشته های ( عمران -معماری - شهرسازی - مکانیک - مهندسی برق - ترافیک ) برگزار میشود. به رشته های شهرسازی ، مهندسی مکانیک و مهندس برق فقط نظارت و اجرا تعلق میگیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نظارت ، اجرا و.. میتوانید با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید تا مشاوران ما شما عزیزان را در این زمینه راهنمایی و در صورت نیاز شمارا در آزمون نظام مهندسی ثبت نام کنند.

آزمون نظام مهندسی به صورت open book است و برای قبولی در این آزمون حداقل باید 50 درصد پاسخ درست داده باشید.

سوالات در آزمون نظام مهندسی به سه دسته عمومی ، تخصصی و اجرایی تقسیم میشود.

 

در این مقاله میخواهیم در رابطه با آزمون نظام مهندسی همچنین منابع آزمون نظام مهندسی صحبت کنیم .آزمون نظام مهندسی در رشته های ( عمران -معماری - شهرسازی - مکانیک - مهندسی برق - ترافیک ) برگزار میشود. به رشته های شهرسازی ، مهندسی مکانیک و مهندس برق فقط نظارت و اجرا تعلق میگیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نظارت ، اجرا و.. میتوانید با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید تا مشاوران ما شما عزیزان را در این زمینه راهنمایی و در صورت نیاز شمارا در آزمون نظام مهندسی ثبت نام کنند.
آزمون نظام مهندسی به صورت open book است و برای قبولی در این آزمون حداقل باید 50 درصد پاسخ درست داده باشید.
سوالات در آزمون نظام مهندسی به سه دسته عمومی ، تخصصی و اجرایی تقسیم میشود.

تاریخ اعلام نتایج آزمون نظام مهندسی 95

 

ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)