فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

 

نهایی1

 

SSMT.IR انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 

مشاوره بر اساس نظر متخصصان و نظریه پردازان این حرفه عبارت است یک رابطه روانشناسانه بین دو نفر که یک طرف این رابطه فردی است که به نوعی با چالش ها و مسایل زندگی رو به رو است و برای حل این مسایل نیاز به کمک دارد و طرف دیگر رابطه فردی است که در زمینه های روانشناسی، مسایل اجتماعی و فرهنگی تخصص دارد. در این را بطه فرد متقاضی خدمت، بیمار نامیده نمی شود بلکه مراجع نام دارد. و تمام تلاش مشاور این است که به او کمک کند تا به بتواند دید روشن تری نسبت به مسایل خود پیدا نموده جایگاه خود و دیگران ونیز عوامل محیطی و اجتماعی را در مورد مسایل خود درک کند و با شناخت و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های خود به حل مسایلش بپردازد. در فرایند مشاوره نقش اساسی به عهده مراجع است چرا که هدف مشاوره کمک به رشد فرد است تا بعد از این خود بتواند بدون کمک مشاور مشکلاتش را تحلیل و به رفع آن کمک کند.

معماری داخلی در مقطع کارشناسی ارشد

رشته کارشناسی ارشد معماری داخلی به بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها برای انجام فعالیت های روزانه (کار- زندگی ) می پردازد. معماری داخلی " آفرینش فضا " می باشد این رشته از طرفی همانند معماری به ساختمان و اجزای آن مربوط می شود و از طرفی دیگر همانند طراحی داخلی بر فضاهای داخلی تاکید می ورزد. مهمترین هدف معماری کار آمد بودن و عملگرایی در عین زیبایی داخلی می باشد.

ثبت نام  کارشناسی ارشد 95 - 96

 

 

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96| ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

 

ثبت نام کارشناسی ارشد 96

 

 

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96

 


طبق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل بوده و از لحاظ مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند.

 

شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان:

 

 

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96

 

 

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96| زمان (تاریخ) برگزاری آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96

 

 

 زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96

 

 

زمان (تاریخ) برگزاری آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96

 

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 96 | زمان (تاریخ) برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 96

 

 

 

برنامه ریزی مطالعه برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد 96 - 97