فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

 

نهایی1

این روزها که مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه‌ های سراسری میباشد و به علت حجم بالای مراجعه کننده به سایت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 مهلت انتخاب رشته تمدید شد.

 

حال که زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده است ، داخل دفترچه انتخاب رشته ارشد رشته هایی هستند با نام مجازی ویژه شاغلین که بسیاری از داوطلبان نمیدانند این رشته ها به چه معنی میباشد .ما در این مطلب میخواهیم توضیحی درباره ثبت نام دوره کارشناسی ارشد مجازی ویژه شاغلین 96 - 97 دهیم.

میخواهیم درباره پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 96 دانشگاه علم و صنعت توضیح دهیم.

 

داوطلبین عزیزی که میخواهند انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد هنر 96 - 97 انجام دهند باید ابتدا دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد هنر 96 - 97 را مطالعه کنند. داوطلبین عزیزی که زمان لازم برای مطالعه دفترچه انتخاب رشته را ندارند میتوانند با سامانه صدای مشاور تماس بگیرند تا به صورت تلفنی انتخاب رشته آنها انجام شود و یاا  سوالات خود را در این زمینه میتوانید بپرسید.

 

داوطلبین عزیزی که میخواهند انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی 96 - 97 انجام دهند باید ابتدا دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی 96 - 97 را مطالعه کنند. داوطلبین عزیزی که زمان لازم برای مطالعه دفترچه انتخاب رشته را ندارند میتوانند با سامانه صدای مشاور تماس بگیرند تا به صورت تلفنی انتخاب رشته آنها انجام شود و یاا  سوالات خود را در این زمینه میتوانید بپرسید.

 

داوطلبین عزیزی که میخواهند انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی 96 - 97 انجام دهند باید ابتدا دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی 96 - 97 را مطالعه کنند. داوطلبین عزیزی که زمان لازم برای مطالعه دفترچه انتخاب رشته را ندارند میتوانند با سامانه صدای مشاور تماس بگیرند تا به صورت تلفنی انتخاب رشته آنها انجام شود و یاا  سوالات خود را در این زمینه میتوانید بپرسید.

 

 

داوطلبین عزیزی که میخواهند انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی 96 - 97 انجام دهند باید ابتدا دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی 96 - 97 را مطالعه کنند. داوطلبین عزیزی که زمان لازم برای مطالعه دفترچه انتخاب رشته را ندارند میتوانند با سامانه صدای مشاور تماس بگیرند تا به صورت تلفنی انتخاب رشته آنها انجام شود و یاا  سوالات خود را در این زمینه میتوانید بپرسید.

 

 

داوطلبین عزیزی که میخواهند انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه 96 - 97 انجام دهند باید ابتدا دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه 96 - 97 را مطالعه کنند. داوطلبین عزیزی که زمان لازم برای مطالعه دفترچه انتخاب رشته را ندارند میتوانند با سامانه صدای مشاور تماس بگیرند تا به صورت تلفنی انتخاب رشته آنها انجام شود و یا سوالات خود را در این زمینه میتوانید بپرسید.

داوطلبین عزیزکنکور کارشناسی ارشد 96 جهت انتخاب رشته باید به قسمت دفترچه انتخاب رشته آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد 96 - 97 بروند و پس از دریافت و مطالعه کامل دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد، در زمان مقرر یعنی 20 خرداد ماه جهت انجام انتخاب رشته به سایت مراجعه کنند. بسیاری از داوطلبین زمان کافی برای مطالعه دفترچه انتخاب رشته و بررسی شرایط انتخاب رشته ندارند. سامانه صدای مشاور جهت کمک به این دسته از داوطلبان، با توجه به رتبه قبولی داوطلب، انتخاب رشته داوطلبین راا تنها با یک تلفن انجام میدهد. افرادی که تمایل به انتخاب رشته کاملا درست و مناسب رتبه خود دارند، میتوانند با صدای مشاور تماس بگیرند تا انتخاب رشته آنها به صورتت  کامل انجام شود.

 

داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد 96 جهت انتخاب رشته باید به قسمت دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بروند و پس از دریافت و مطالعه کامل دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد، در زمان مقرر یعنی 20 خرداد ماه جهت انجام انتخاب رشته به سایت مراجعه کنند. بسیاری از داوطلبین زمان کافی برای مطالعه دفترچه انتخاب رشته و بررسی شرایط انتخاب رشته ندارند. سامانه صدای مشاور جهت کمک به این دسته از داوطلبان، با توجه به رتبه قبولی داوطلب، انتخاب رشته داوطلبین را تنها با یک تلفن انجام میدهد. افرادی که تمایل به انتخاب رشته کاملا درست و مناسب رتبه خود دارند، میتوانند با صدای مشاور تماس بگیرند تا انتخاب رشته آنها به صورت کامل انجام شود.