فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

 

نهایی1

 

ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96

 

 

 

 

ثبت نام فراگیر پیام نور| ثبت نام بدون کنکور (آزمون) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور95-96

 

 

ثبت نام فراگیر پیام نور

 

ثبت نام بدون کنکور (آزمون) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور95-96

 

 

 

 

 زمان ثبت نام مجدد کنکور کارشناسی ارشد

 

 

جاماندگان از کنکور کارشناسی ارشد می توانند اول تا سوم اسفند در این آزمون ثبت نام کنند

 

 

 

زمان برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت 96

 

 

 

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

زمان ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 95 - 96

 

قبل از اینکه بخواهیم دربارهی فراگیر ارشد صحبت کنیم باید چند تعریف را بدانید

داوطلب (دانش پذير) : فردي است كه شرايط ورود به دور ههاي فراگير را داشته و در موعد مقرر در دوره هاي مزبور ثبت نام كرده است.

تاریخ ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 95 - 96

قبل از اینکه بخواهیم دربارهی فراگیر ارشد صحبت کنیم باید چند تعریف را بدانید

داوطلب (دانش پذير) : فردي است كه شرايط ورود به دور ههاي فراگير را داشته و در موعد مقرر در دوره هاي مزبور ثبت نام كرده است. 

دانشجو: دانشجو فردي است كه پس از شركت و موفقيت در آزمون ورودي دوره هاي فراگير و احراز شرايط مندرج در اين دفترچه در دانشگاه پيام نور
ثبت نام كند. 

 

 

برنامه ریزی مطالعه برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 96 - 97

 

 

برنامه ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 96 - 97

 

ثبت نام کارشناسی ارشد 96 | زمان ثبت نام بدون آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 - 96

 

ثبت نام کارشناسی ارشد 96

 

زمان ثبت نام بدون آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 - 96

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد