فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

 

نهایی1

 

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت

 

 

 

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت از هفته اول بهمن

 

 


اعلام نتایج آزمون دکتری در دهه سوم فروردین 96


اعلام نتایج آزمون دکتری در اواخر فروردین 96 

انتشار نتایج اولیه آزمون دکتری۹۶ در اواخر فرودین

 

 

شرایط دریافت وام مقطع دکتری

 

 

 

ثبت نام دکتری 96 | شروع ثبت نام آزمون (کنکور) دکتری 96

 

 

 

ثبت نام دکتری 96 | شرایط و نحوه ثبت نام آزمون (کنکور) دکتری 96

 

 

 

 

زمان و منابع دکتری 96 | دانلود منابع آزمون (کنکور) دکتری 96

 

آزمون جامع دکتری 96 | ثبت نام آزمون جامع دکتری 96

 

 

 آمار ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی 96

 

 آمار نهایی ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی 96