فیلم های آموزشی خواجه نصیر

برای شرکت در آزمون نمونه دولتی ابتدا باید ثبت نام نمونه دولتی را انجام دهید سپس در زمان مقرر کارت ورود به جلسه نمونه دولتی 96 - 97 را دریافت کنید تا ساعت و حوزه امتحانی خود را بدانید.

 

 

برای شرکت در آزمون نمونه دولتی ابتدا باید ثبت نام نمونه دولتی را انجام دهید سپس در زمان مقرر کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی را دریافت کنید تا ساعت و حوزه امتحانی خود را بدانید.

 

در این مقاله میخواهیم در رابطه با زمان تکمیل ظرفیت دبیرستان های نمونه دولتی استان اصفهان 96 - 97 توضیح دهیم.

 

 

 

 

شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 96 - 97

 

 

شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم به دهم

 

شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم 

 

شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی دهم

 

 

 

 

شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم 96 - 97

 

 

شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم

 

شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی ششم 

 

شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی هفتم

 

 

 

 

 آغاز ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی تهران  

 

 

سایت ثبت نام آزمون نمونه دولتی تهران 95 - 96 

 

 

ثبت نام آزمون نمونه دولتی تهران 96 - 97

ثبت نام آزمون نمونه دولتی تهران

 

 

سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران 96 - 97

 

 

 

آزمون نمونه دولتی تهران

 

ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)