فیلم های آموزشی خواجه نصیر

ادبیات

نام و نام خانوادگی : دکتر محمود رضا سازمواری

عضو هیئت علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

تحصیلات :

لیسانس زبان و ادبیات فارسی

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

سوابق تدریس:

16 سال دبیر رسمی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

افتخارات

دریافت بیش از 20 تشویق نامه وزارتی ، استانی ، شهرستانی اموزش و پرورش

دریافت گروه تشویقی ممتازی 11 در وزارت اموزش و پرورش

ارائه سخنرانی و چاپ مقاقلات علمی و پزوهشی در کنفرانس های داخل و خارج ایران

2 سال پیاپی پزوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

سخنرانی در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فن اوری با عنوان رندی و ملامتی در غزلیات سنایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرش

سخنرانی در مراسی بزرگداشت هفته پژوهش و فن آوری با عنوان هدف فردوسی از سرودن شاهنامه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرش

ارائه سخنرانی با عنوان عرفان شعر حافظ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرش

دریافت 7 تقدیرنامه از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرش

تالیف و ویراست کتاب

سیمرغ ادب

گنج سخن

گوهر ادب(ویراست دوم)

گوهر ادب

زبان و ادبیات فارسی عمومی

ارائه های ادبی

طرح های پژوهشی

بررسی اندیشه های رندی و ملامتی در غزلیات و قصاید سنایی غزنوی

کنفرانس های داخل و خارج از کشور

1- اندیشه رندی و ملامتی در آثار سنایی غزنوی با عنوان کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی در سطح بین المللی در شیراز

2- نگریشی به رئالیسم اجتماعی در اشعار مهدی اخوان ثالث با عنوان همایش نکوداشت مهدی اخوان ثالث در سطح ملی در یزد

3- نگرشی به فمینیسم در آثار زویا پیرزاد و آناگاوالدا با عنوان همایش نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی در سطح بین المللی در استانبول ترکیه

4- بررسی تاریخچه غزنویان در مساله سرزمیم هند با عنوان بررسی تاریخچه غزنویان در مساله سرزمین هند در سطح بین المللی در علیگره هندوستان

5- بررسی عناصر داستان اعرابی و خلیفه دفتر اول مثنوی با عنوان همایش پزوهشی عناصر نمایشی در ادبیات فارسی در سطح ملی در بوشهر

6- مولانا و مینی مالیسم با عنوان عمایش مثنوی معنوی در سطح بین المللی در وان ترکیه

7- تحلیل رفتاری ضحاک اهرمن سیرت در شاهنامه قردوسی با عنوان همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در سطح بین المللی در تهران

8- تحلیل شخصیتی پیران ویسه در شاهنامه فردوسی با عنوان همایش هزارمین سال سرایش شاهنامه در سطح بین المللی در تهران

9- نگاهی به نماد گرایی در شعر نیما یوشیج با عنوان همایش ادبیت معاصر در سطح ملی در مهاباد

10- نگاهی با الات موسیقی در دیوان شاعران با عنوان همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در سطح بین المللی در رشت

11- جناس در کتب بدیعی دانشگاه و دبیرستان با عنوان همایش نقد و بررسی کتب بدیع و صناعات ادبی در سطح منطقه ای در مهاباد

ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)