فیلم های آموزشی خواجه نصیر

ریاضی ششم

تعداد دانش آموزان: 0
سطح: مبتدی
مدت زمان:

گواهینامه: فیلم آموزشی
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
سطح
فصل اول : عدد والگوهای عددی
فصل دوم :کسر
فصل سوم :اعداداعشاری
فصل چهارم :تقارن ومختصات
فصل پنجم : اندازه گیری
فصل ششم :تناسب و درصد
فصل هفتم : تقریب
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

توضیحات

تاتاتاتاتاتاتا

قیمت

این فیلمهای آموزشی رایگان میباشد !

استاد

خانم عاطفه میلانی

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
ریاضی ششم 2016-06-02 11:00:35
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
مدت زمان
سطح
فصل اول : عدد والگوهای عددی
فصل دوم :کسر
فصل سوم :اعداداعشاری
فصل چهارم :تقارن ومختصات
فصل پنجم : اندازه گیری
فصل ششم :تناسب و درصد
فصل هفتم : تقریب
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)