فیلم های آموزشی خواجه نصیر

ریاضی هفتم

تعداد دانش آموزان: 39
سطح: متوسط
مدت زمان:

گواهینامه: فیلم آموزشی
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.
بازدید
سطح
فصل اول : راهبردهای حل مسئله
فصل دوم : عددهای صحیح
فصل سوم : جبرومعادله
فصل چهارم : هندسه واستدلال
فصل پنجم : شمارنده واعداداول
فصل ششم : سطح وحجم
فصل هفتم : توان وجذر
فصل هشتم : بردار ومختصات
فصل نهم : آمار واحتمال
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.

توضیحات

آقای نیکبخت

قیمت

نام پلن قیمت
نامحدود: 4500000 ﷼

استاد

آقای نیکبخت

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
ریاضی تیزهوشان ششم به هفتم 2016-06-03 04:58:08
ریاضی هفتم 2016-06-05 09:37:43
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.
بازدید
مدت زمان
سطح
فصل اول : راهبردهای حل مسئله
فصل دوم : عددهای صحیح
فصل سوم : جبرومعادله
فصل چهارم : هندسه واستدلال
فصل پنجم : شمارنده واعداداول
فصل ششم : سطح وحجم
فصل هفتم : توان وجذر
فصل هشتم : بردار ومختصات
فصل نهم : آمار واحتمال
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.
ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)