فیلم های آموزشی خواجه نصیر

زیست سال دوم

تعداد دانش آموزان: 0
سطح: مبتدی
مدت زمان:

گواهینامه: فیلم آموزشی
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
سطح
نمونه درس هشتم حرکت
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

قیمت

این فیلمهای آموزشی رایگان میباشد !

استاد

دکتر شعبانی

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
زیست سال دوم 2017-01-21 11:04:27
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
مدت زمان
سطح
نمونه درس هشتم حرکت
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)