فیلم های آموزشی خواجه نصیر

علوم تیزهوشان ششم به هفتم

تعداد دانش آموزان: 0
سطح: مبتدی
مدت زمان:

گواهینامه: فیلم آموزشی
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
سطح
درس اول
درس دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس دوازدهم
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

قیمت

این فیلمهای آموزشی رایگان میباشد !

استاد

خواجه نصیر

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
ریاضی اول دبستان 2016-05-30 07:02:27
کپی: ریاضی اول دبستان 2016-05-30 07:02:27
ریاضی تیزهوشان ششم به هفتم 2016-06-03 04:58:08
زبان انگلیسی هفتم 2016-06-08 12:12:54
علوم نهم 2016-06-08 16:56:15
عربی هفتم 2016-06-08 17:23:04
زبان انگلیسی نهم 2016-06-09 10:21:29
زیست سال سوم 2017-01-21 11:10:49
زیست سال چهارم 2017-01-21 11:12:45
شیمی سال دوم 2017-01-24 06:25:04
شیمی سال سوم 2017-01-24 11:03:10
شیمی سال چهارم 2017-01-24 11:05:18
فیزیک چهارم 2017-01-26 12:06:48
فیزیک پایه 2017-01-28 09:59:57
دینی چهارم 2017-02-05 12:44:49
دینی دوم 2017-02-09 12:30:02
دینی سوم 2017-02-09 12:31:23
زبان انگلیسی 2017-02-09 12:39:36
حسابان 2017-02-13 10:34:17
هندسه1 2017-02-13 11:34:59
زبان انگلیسی 2017-02-09 12:39:36
علوم تیزهوشان ششم به هفتم 2017-02-28 12:18:36
زبان نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:29:39
ریاضی نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:32:48
علوم نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:35:50
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
مدت زمان
سطح
درس اول
درس دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس دوازدهم
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)