فیلم های آموزشی خواجه نصیر

علوم نهم

تعداد دانش آموزان: 1
سطح: مبتدی
مدت زمان:

گواهینامه: فیلم آموزشی
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.
بازدید
سطح
درس اول : مواد ونقش آنها در زندکی
درس دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر
درس سوم : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
درس چهارم : حرکت چیست
درس پنجم : نیرو
درس ششم : فشار وآثار آن
درس هفتم : ماشین ها
درس هشتم : نگاهی به فضا
درس نهم : زمین ساخت ورقه ای
درس دهم : آثاری ازگذشته زمین
درس یازدهم : گوناگونی جانداران
درس دوازدهم : دنیای گیاهان
درس سیزدهم : جانوران بی مهره
درس چهاردهم : مهره داران
درس پانزدهم : باهم زیستن
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.

قیمت

نام پلن قیمت
نامحدود: 1000000 ﷼

استاد

خواجه نصیر

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
ریاضی اول دبستان 2016-05-30 07:02:27
کپی: ریاضی اول دبستان 2016-05-30 07:02:27
ریاضی تیزهوشان ششم به هفتم 2016-06-03 04:58:08
زبان انگلیسی هفتم 2016-06-08 12:12:54
علوم نهم 2016-06-08 16:56:15
عربی هفتم 2016-06-08 17:23:04
زبان انگلیسی نهم 2016-06-09 10:21:29
زیست سال سوم 2017-01-21 11:10:49
زیست سال چهارم 2017-01-21 11:12:45
شیمی سال دوم 2017-01-24 06:25:04
شیمی سال سوم 2017-01-24 11:03:10
شیمی سال چهارم 2017-01-24 11:05:18
فیزیک چهارم 2017-01-26 12:06:48
فیزیک پایه 2017-01-28 09:59:57
دینی چهارم 2017-02-05 12:44:49
دینی دوم 2017-02-09 12:30:02
دینی سوم 2017-02-09 12:31:23
زبان انگلیسی 2017-02-09 12:39:36
حسابان 2017-02-13 10:34:17
هندسه1 2017-02-13 11:34:59
زبان انگلیسی 2017-02-09 12:39:36
علوم تیزهوشان ششم به هفتم 2017-02-28 12:18:36
زبان نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:29:39
ریاضی نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:32:48
علوم نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:35:50
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.
بازدید
مدت زمان
سطح
درس اول : مواد ونقش آنها در زندکی
درس دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر
درس سوم : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
درس چهارم : حرکت چیست
درس پنجم : نیرو
درس ششم : فشار وآثار آن
درس هفتم : ماشین ها
درس هشتم : نگاهی به فضا
درس نهم : زمین ساخت ورقه ای
درس دهم : آثاری ازگذشته زمین
درس یازدهم : گوناگونی جانداران
درس دوازدهم : دنیای گیاهان
درس سیزدهم : جانوران بی مهره
درس چهاردهم : مهره داران
درس پانزدهم : باهم زیستن
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.
ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)