فیلم های آموزشی خواجه نصیر

فیزیک پایه

تعداد دانش آموزان: 0
سطح: مبتدی
مدت زمان:

گواهینامه: فیلم آموزشی
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
سطح
فصل یازدهم
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

قیمت

این فیلمهای آموزشی رایگان میباشد !

استاد

خواجه نصیر

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
ریاضی اول دبستان 2016-05-30 07:02:27
کپی: ریاضی اول دبستان 2016-05-30 07:02:27
ریاضی تیزهوشان ششم به هفتم 2016-06-03 04:58:08
زبان انگلیسی هفتم 2016-06-08 12:12:54
علوم نهم 2016-06-08 16:56:15
عربی هفتم 2016-06-08 17:23:04
زبان انگلیسی نهم 2016-06-09 10:21:29
زیست سال سوم 2017-01-21 11:10:49
زیست سال چهارم 2017-01-21 11:12:45
شیمی سال دوم 2017-01-24 06:25:04
شیمی سال سوم 2017-01-24 11:03:10
شیمی سال چهارم 2017-01-24 11:05:18
فیزیک چهارم 2017-01-26 12:06:48
فیزیک پایه 2017-01-28 09:59:57
دینی چهارم 2017-02-05 12:44:49
دینی دوم 2017-02-09 12:30:02
دینی سوم 2017-02-09 12:31:23
زبان انگلیسی 2017-02-09 12:39:36
حسابان 2017-02-13 10:34:17
هندسه1 2017-02-13 11:34:59
زبان انگلیسی 2017-02-09 12:39:36
علوم تیزهوشان ششم به هفتم 2017-02-28 12:18:36
زبان نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:29:39
ریاضی نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:32:48
علوم نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:35:50
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
مدت زمان
سطح
فصل یازدهم
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)