فیلم های آموزشی خواجه نصیر

دیفرانسیل

تعداد دانش آموزان: 0
سطح: مبتدی
مدت زمان:

گواهینامه: فیلم آموزشی
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
سطح
انتگرال
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

قیمت

این فیلمهای آموزشی رایگان میباشد !

استاد

دکتر لطیفی

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
دیفرانسیل 2017-02-11 11:24:17
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
مدت زمان
سطح
انتگرال
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)