فیلم های آموزشی خواجه نصیر

عربی

تعداد دانش آموزان: 0
سطح: مبتدی
مدت زمان:

گواهینامه: فیلم آموزشی
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
سطح
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس دوازدهم
درس سیزدهم
درس چهاردهم
درس شانزدهم
درس هفدهم
درس هیجدهم
این فیلمهای آموزشی رایگان است !

قیمت

این فیلمهای آموزشی رایگان میباشد !

استاد

آقای رستی خواه

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
عربی هشتم 2016-06-08 17:35:31
عربی 2017-02-06 11:07:28
گسسته 2017-02-15 12:48:52
کپی: عربی 2017-02-06 11:07:28
عربی نهم تیزهوشان 2017-03-01 12:25:53
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
بازدید
مدت زمان
سطح
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس دوازدهم
درس سیزدهم
درس چهاردهم
درس شانزدهم
درس هفدهم
درس هیجدهم
این فیلمهای آموزشی رایگان است !
ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)