فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

 

نهایی1

زبان انگلیسی نهم

تعداد دانش آموزان: 1
سطح: مبتدی
مدت زمان:

گواهینامه: برای این دوره گواهینامه ای داده نمیشود
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.

نمایش کامل فیلم (کلیک کنید)

فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.
بازدید
سطح
lesson one : personality
lesson two : travel
lesson three : festivals and ceremonies
lesson four : service
lesson five : media
lesson six : Health and injuries
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.

قیمت

نام پلن قیمت
نامحدود: 1000000 ﷼

استاد

خواجه نصیر

فیلمهای آموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
ریاضی اول دبستان 2016-05-30 07:02:27
کپی: ریاضی اول دبستان 2016-05-30 07:02:27
ریاضی تیزهوشان ششم به هفتم 2016-06-03 04:58:08
زبان انگلیسی هفتم 2016-06-08 12:12:54
علوم نهم 2016-06-08 16:56:15
عربی هفتم 2016-06-08 17:23:04
زبان انگلیسی نهم 2016-06-09 10:21:29
زیست سال دوم 2017-01-21 11:04:27
زیست سال سوم 2017-01-21 11:10:49
زیست سال چهارم 2017-01-21 11:12:45
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.
بازدید
مدت زمان
سطح
lesson one : personality
lesson two : travel
lesson three : festivals and ceremonies
lesson four : service
lesson five : media
lesson six : Health and injuries
فصلهایی که با رنگ قرمز نوشته شده اند رایگان بوده و مابقی با خرید قابل مشاهده هستند. جهت دسترسی به تمام قسمتهای این درس هزینه آن را با کلیک بر روی گزینه "خرید" بپردازید! چنانچه سوالی دارید با شماره 48098-021 تماس بگیرید.